موقعیت های شغلی

این مجموعه جهت تکمیل کادر خود از متخصصین ذکر شده دعوت به همکاری مینماید. در صورت داشتن شرایط ذکر شده روزمه خود را از طریق فرم زیر و یا به ایمیل CV@Nik-Mehr.ir برای ما ارسال کنید.


کارشناس بازاریابی و فروش:

داشتن حداقل ۲ سال سابقه فروش نرم افزار.

داشتن سابقه فروش نرم افزار به مراکز درمانی.


کارشناس پشتیبانی فنی:

حداقل مدرک کاردانی فنی یا مهندسی

حداقل 2 سال سابقه کار مستند و مفید

روحیه کار تیمی و صبر و شکیبایی

آشنا به SQL Server

ارسال سوابق کاری