موقعیت های شغلی

این مجموعه جهت تکمیل کادر خود از متخصصین ذکر شده دعوت به همکاری مینماید. در صورت داشتن شرایط ذکر شده روزمه خود را از طریق فرم زیر و یا به ایمیل CV@Nik-Mehr.ir برای ما ارسال کنید.


کارشناس بازاریابی و فروش:

داشتن حداقل ۲ سال سابقه فروش.

ارسال سوابق کاری