رزرو غذای سازمانی ریمون

سامانه جامع رزرو غذای سازمانی ریمون امکان تعریف منو و قیمت اختصاصی برای هر یک از مشتریان در آن پیش بینی شده است. همینطور امکان فروش به صورت غیر سازمانی و آزاد در نظر گرفته شده است. این نرم افزار دارای پنل برای ادمین کترینگ و ادمین سازمان است و هر یک به قسمت های مخصوص به خود دسترسی دارند. امکان افزودن درگاه های پرداخت متعدد در آن تعبیه شده است و کاربران این امکان را دارند تا از منوی از پیش تعیین شده برای آنها نسبت به رزرو غذای ماه آتی خود اقدام نمایند