مدیریت کلینیک یکی از قسمت های نرم افزار مدیریت متمرکز درمانی است که با امکانات بسیار زیاد جهت محدود سازی و هدایت کاربر باعث تسریع روند پذیرش و جلوگیری از خطاهای شایع کاربر می شود.
گوشه ای از این امکانات را در قسمت پایین میتوانید ملاحظه نمایید.

ویژگی های منحصر به فرد

با انجام سفارشی سازی، نرم افزار با شرایط و فرآیند های مجموعه های مختلف کاملا هماهنگ شده و کاربران میتوانند با سرعت بالا و دقت بی نظیر، ضمن اطمینان از نتیجه کار، فرایند های خود را انجام دهند.
با در دست داشتن گزارشات موجود از قبل و امکان طراحی گزارشات جدید، در کمترین زمان ممکن، هر مجموعه میتواند در کنار بازنگری اقدامات انجام شده در گذشته، برنامه های مفیدی برای آینده نیز داشته باشد.
یکی از مشکلات شایع در بسیاری از مجموعه های بزرگ، عملکرد نامناسب نرم افزار در ساعاتی است که تعداد مراجعه کنندگان زیاد میبشود. این نرم افزار به دلیل استفاده از جدید ترین تکنولوژی ها این مشکل را نداشته و در تمام ساعات روز همه کاربران میتوانند فرآیند های خود را بدون مشکل انجام دهند.

گوشه ای از امکانات

پذیرش بیمار

پذیرش مراجعین و تعیین ذینغع سرویس ها به صورت تفکیک شده همراه با امکان چاپ های متنوع پرونده بیمار

وقت دهی

امکان وقت دهی و رزرو وقت به صورت تلفنی و اینترنتی و ایجاد صف مراجعه کنندگان جهت مدیریت بهینه ساعات شلوغی و برنامه ریزی حضور پزشکان

تعریف تعرفه و سرویس

توانایی تعریف نامحدود تعرفه و سرویس، همچنین انتخاب سرویس از کتاب ارزش نسبی و تنظیم قیمت براساس نرخ مصوب

سوابق پرونده بیمار

پزشک میتواند به صورت الکترونیکی پرونده بیمار و سوابق مراجعه آنها را بررسی نموده و کنترل دقیقی روی روند درمان داشته باشد

درخواست به سایر واحد ها

از طریق این واحد میتوان درخواست های آزمایشگاه، تصویربرداری و ... را به واحد های دیگر فرستاده و پرونده بیمار را به صورت تجمیعی نگهداری نمود

امکان اسکن مدارک

امکان اسکن مدارک بیماران و ثبت در پرونده آنها وجود دارد که باعث متمرکز بودن پرونده بیمار میشود