مدیریت دندانپزشکی یکی از قسمت های نرم افزار مدیریت متمرکز درمانی است که با هدف ساده سازی روند کنترل ومدیریت مراجعات به دندانپزشکی و با امکانات فراوان ساخته شده است.
گوشه ای از این امکانات را در قسمت پایین میتوانید ملاحظه نمایید.

ویژگی های منحصر به فرد

با انجام سفارشی سازی، نرم افزار با شرایط و فرآیند های مجموعه های مختلف کاملا هماهنگ شده و کاربران میتوانند با سرعت بالا و دقت بی نظیر، ضمن اطمینان از نتیجه کار، فرایند های خود را انجام دهند.
با در دست داشتن گزارشات موجود از قبل و امکان طراحی گزارشات جدید، در کمترین زمان ممکن، هر مجموعه میتواند در کنار بازنگری اقدامات انجام شده در گذشته، برنامه های مفیدی برای آینده نیز داشته باشد.
یکی از مشکلات شایع در بسیاری از مجموعه های بزرگ، عملکرد نامناسب نرم افزار در ساعاتی است که تعداد مراجعه کنندگان زیاد میبشود. این نرم افزار به دلیل استفاده از جدید ترین تکنولوژی ها این مشکل را نداشته و در تمام ساعات روز همه کاربران میتوانند فرآیند های خود را بدون مشکل انجام دهند.

گوشه ای از امکانات

پذیرش بیمار

پذیرش مراجعین به همراه امکان تنظیم تکنسین انجام دهنده و پزشک ذینفع

وقت دهی

امکان وقت دهی و رزرو وقت به صورت تلفنی و اینترنتی و ایجاد صف مراجعه کنندگان جهت مدیریت بهینه ساعات شلوغی و برنامه ریزی حضور پزشکان

تعریف تعرفه و سرویس

توانایی تعریف نامحدود تعرفه و سرویس، همچنین انتخاب سرویس از کتاب ارزش نسبی و تنظیم قیمت براساس نرخ مصوب

ارتباط با سیستم پکس

ارتباط با سیستم پکس و مشاهده تصاویر گرفته شده توسط آن و همچنین امکان داشتن ابزار های گوناگون اندازه گیری و بررسی تصویر(در صورت پشتیبانی سیستم پکس)

مشخص کردن دندان

در این قسمت میتوان نوع دندان را برای تمامی خدمات ارائه شده دندانپزشکی مشخص کرد و در هنگام گرفتن دیسکت بیمه و ارائه به سازمان های بیمه گر مورد استفاده قرار داد

پرداخت بیمار

دراین قسمت امکان پرداخت در نوبت های مختلف، توسط مراجعینی که توانایی پرداخت در یک نوبت را دارا نمیباشند فراهم شده است