مدیریت فیزیوتراپی یکی از قسمت های نرم افزار مدیریت متمرکز درمانی است که با هدف ساده سازی روند کنترل ومدیریت مراجعات به فیزیوتراپی و با امکانات فراوان ساخته شده است.
گوشه ای از این امکانات را در قسمت پایین میتوانید ملاحظه نمایید.

ویژگی های منحصر به فرد

با انجام سفارشی سازی، نرم افزار با شرایط و فرآیند های مجموعه های مختلف کاملا هماهنگ شده و کاربران میتوانند با سرعت بالا و دقت بی نظیر، ضمن اطمینان از نتیجه کار، فرایند های خود را انجام دهند.
با در دست داشتن گزارشات موجود از قبل و امکان طراحی گزارشات جدید، در کمترین زمان ممکن، هر مجموعه میتواند در کنار بازنگری اقدامات انجام شده در گذشته، برنامه های مفیدی برای آینده نیز داشته باشد.
یکی از مشکلات شایع در بسیاری از مجموعه های بزرگ، عملکرد نامناسب نرم افزار در ساعاتی است که تعداد مراجعه کنندگان زیاد میبشود. این نرم افزار به دلیل استفاده از جدید ترین تکنولوژی ها این مشکل را نداشته و در تمام ساعات روز همه کاربران میتوانند فرآیند های خود را بدون مشکل انجام دهند.

گوشه ای از امکانات

پذیرش بیمار

پذیرش مراجعین به همراه امکان انتخاب فیزیوتراپ و همینطور تعداد جلسات مورد نیاز بیمار

لیست کار و طرح درمان

برای هر بیمار امکان داشتن لیست کار و طرح درمان به منظور مدیریت روند درمان بیمار وجود دارد

تعریف تعرفه و سرویس

توانایی تعریف نامحدود تعرفه و سرویس، همچنین انتخاب سرویس از کتاب ارزش نسبی و تنظیم قیمت براساس نرخ مصوب

عضو و ناحیه

امکان مشخص کردن عضو و ناحیه برای هر سرویس و استفاده از این اطلاعات در هنگام ارسال به سازمان های بیمه گر

پرداخت بیمار

دراین قسمت امکان پرداخت در نوبت های مختلف، توسط مراجعینی که توانایی پرداخت در یک نوبت را دارا نمیباشند فراهم شده است

ارسال به سازمان های بیمه گر

امکان ارسال نسخ به سازمان های بیمه گر مثل تامین اجتماعی و بانک ملی به صورت خودکار و امکان اضافه کردن این امکان برای سایر بیمه های طرف قرارداد در صورت داشتن بستر مناسب